Databázový systém

Databázový systém pro snadné vedení kartotéky pacientů a pořízených grafů

Obsahuje funkce pro vyhledávání a třídění dle libovolných kritérií. Výsledky třídění se přenášejí do prohlížecího programu a nabízejí EEG grafy k otevření. Takto lze rychle vyhledat např. všechny grafy od jednoho pacienta, grafy natáčené v rámci jedné studie atd.

Databázový systém pracuje v prostředí lokální počítačové sítě nebo i v prostředí internetu. Systém podporuje výměnu dat mezi informačními systémy. Lzetedy využít stávajících pacientských databází ambulance nebo nemocnice.

Archivace záznamů probíhá i bez nutnosti spouštění prohlížecího programu.