Komponenty systému

Systém BrainScope se skládá z několika desítek jak fyzických (digitální zesilovače, napájecí zdroj, výpočetní technika a pod.) tak programových (sw pro záznam a archivaci datových souborů, sw pro jejich vyhodnocování, utility pro archivaci a pod.) součástí. Konkrétní sestava se liší zejména podle zamýšleného použití.

Hlavní komponenty systému jsou:

Další komponenty jsou:

  • výpočetní technika (především od společnosti Autocont)
  • operační sytémy Microsoft Windows, Linux a Mac OS X
  • mechanické komponenty (pojízdný vozík pro nahrávací stanici, držáky kamer)
  • další elektronika (kamery bar./čb, infralampy, mikrofony, UPS a další)