WaveFinder – audio/video PSG

Autor software: Ing. Vladimír Krajča

Wave-Finder – programové vybavení pro zobrazení a mapování digitálního EEG – rozšíření o synchronní audio/video – hodnocení polysomnografie

Prohlížecí program pro vizuální a matematické hodnocení EEG záznamů v prostředí operačního systému MS Windows. Program se vyznačuje širokou funkčností a velice snadnou obsluhou. Díky poskytované neomezené licenci je možné využívat libovolný počítač jako popisovací stanici.

Polysomnografická varianta programu Wave Finder umožňuje:

 • prohlížení záznamu po stránkách nebo značkách
 • synchronní přehrávání video-EEG z obou kamer
 • možnost provádění výřezů a archivace vybraných částí záznamu
 • vytváření presentací
 • skórování spánkových stadií po zvolených epochách (standardně 30sec.)
 • on-line zobrazení hypnogramu a spektrální analýzy z předešlé a aktuální epochy
 • možnost rychlé změny zapojení s předdefinovaným filtrem pro různé druhy kanálů
 • komprimovaný graf SpO2 za celý záznam
 • označování událostí (apnoe, hypopnoe, desaturace, pohyb nohou…) při zvolené délce epochy (standardně 300sec.)
 • tvorbu výsledných analýz – hypnogram, statitiky ODI, RDI, atd.
 • automatické stránkování
 • změnu měřítka zobrazení
 • prohlížení záznamu ve volitelných i fixních montážích
 • snadné definice libovolných montáží
 • zobrazení několika záznamů v oknech nebo jednoho záznamu současně v rozdílných montážích
 • amplitudové mapování pomocí časové sekvence map a animace mapy
 • frekvenční mapování v pásmech i v detailních mapách
 • zobrazení frekvenčních křivek i číselných hodnot
 • filtraci signálu a uživatelskou definici různých filtrů
 • výpočet a mapování lokální a interhemisferické koherence
 • automatické vyhledávání grafoelementů