O systému

Systém BrainScope je výsledkem vývoje českých firem, který probíhá již od roku 1990. Základem systému byly analogové 64 kanálové EEG zesilovače, které byly v roce 1993 vyvinuty a postaveny na zakázku pro “výzkumnou laboratoř universitní nemocnice v Zurichu”:http://www.unizh.ch/keyinst/.

Pro zjednodušení a zlevnění byly zesilovače v roce 1994 kompletně digitalisovány. Současně vznikla také základní 32 kanálová varianta EADS 220. Tyto zesilovače řady EADS 220 jsou od roku 1995 modulárním základem mnoha “instalací”:5 nejen na klinických, ale i výzkumných pracovištích. Poslední vyráběnou variantou zesilovače je verze EADS 221 (“specifikace”:23) s moderním připojením k libovolnému PC. V současnosti je výroba řady EADS220 ukončena a dokončuje se vývoj nového typu.

Základní software pro záznam a analýzu EEG pod MS-DOS řady EASYS2 napsal PhDr. Jiří Wackermann postupně v letech 1989 až 1998. V roce 1996 byl rozšířen o nahrávání synchronního digitálního obrazu pro potřeby monitorace. Od roku 1997 byl software Ing. Vladimíra Krajči Wave-Finder upraven pro práci s datovým formátem EASYS2. Systém je průběžně dále rozšiřován o další programové moduly.

Koncepce odděleného nahrávání a vyhodnocování dat umožňuje bezproblémový provoz jak na jednom počítači, tak i v různých počítačových sítích. Protože se výzkumné použití liší od klinického takřka výhradně dalším počítačovým či statistickým zpracováním naměřených dat, je zachována jednoduchost obsluhy pro laborantku i lékaře. Díky jednoduchosti obsluhy a nízké pořizovací ceně je systém využíván na mnoha pracovištích privátních neurologů.

Protože jsme výrobcem systému, můžeme zajistit servis a případné doladění systému za přijatelných podmínek dle potřeb uživatele. Při dalším vývoji systému se snažíme vycházet z dlouholetých servisních zkušeností a především z podnětů uživatelů.

Pro systém jsou vydány jak české, tak i mezinárodní certifikáty, které potvrzují bezpečnost i kvalitu systému pro použití ve zdravotnictví.

Systém BrainScope lze napojit na většinu stávajících pacientských databází ambulance nebo nemocnice.

Zemí původu celého systému je Česká republika.