Specifikace zesilovače EADS 221/ výbojkový fotostimulátor

Digitální zesilovač EADS221

Počet kanálů 32 (28 EEG unipolárních + 4 non-EEG bipolární) – standardní verze;
možné jsou varianty od 16 do 136 kanálů
Volitelná reference: REF, L+R a AV
Vstupní šum: max. 4 µV p-p i.e. ~ 0.65 µVef. (0.15 – 70 Hz) typ. 2µV

max. 1.5 µV p-p i.e. ~ 0.25 µVef. (0.15 – 15 Hz) typ. 1µV

CMRR: min. 94 dB pro 50 Hz (0.15 – 70 Hz) typ. 106 dB
Frekvenční rozsah: analog LF 0.015, 0.15, 0.5 and 1.5 Hz (DC option)

analog HF 30, 70, 200 and 1000 Hz

(možnost uživatelsky definované digitální on-line filtrace)

Rozsah vstupních napětí: od +/-100 µV do +/-10 mV
Možná polarisace elektrod: min. 200 mV
Rozlišovací schopnost: 16 bitů
Vzorkovací frekvence: standardní: 32 kanálů x 256Hz

maximální: 32 kanálů x 4kHz

Bezpečnost pacienta: dle IEC 601.1 typ BF
Napájení: 220V/50Hz/max. 25W

Výbojkový fotostimulátor

Volitelná frekvence záblesků: do 50Hz
Intenzita záblesků: nastavitelná ve 4 stupních
Bezpečnost pacienta: dle IEC 601.1
Napájení: 220V/50Hz/max. 35W